Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.skiendi.pl (zwanego dalej: „Sklepem”). 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Skiendi sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku (09-100), ul. Północna 10G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000563153, o kapitale zakładowym 1 505 000.000 PLN, NIP: 7010490765, REGON: 361782336, zwana dalej SKIENDI. 3. SKIENDI dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. SKIENDI zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 • rejestracji konta w Sklepie;
 • składania zamówienia w Sklepie;
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).

W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:

 • adres e-mail;
 • dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

 • adres e-mail;
 • dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 • firmę Przedsiębiorcy;
 • numer NIP.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
 5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail SKIENDI będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SKIENDI na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SKIENDI produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 2. SKIENDI wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

SKIENDI wykorzystuje Cookies własne w celu:

 • uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

SKIENDI wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 • przeglądarka Internet Explorer;
 • przeglądarka Mozilla Firefox;
 • przeglądarka Chrome;
 • przeglądarka Safari;
 • przeglądarka Opera.

SKIENDI może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez SKIENDI przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SKIENDI nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy SKIENDI.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”. 4. SKIENDI zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.
 3. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. SKIENDI może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez SKIENDI roszczeń od danego Klienta.
 4. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 5. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. SKIENDI nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 6. SKIENDI nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@skiendi.pl
 2. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowychAdministratorem Twoich danych osobowych jest spółka działająca pod nazwą: SKIENDI SP. Z O.O z siedzibą w Warszawie. Możesz się skontaktować z Administratorem danych przez: e-mail : biuro@skiendi.pl2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaNie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski Administrator będzie przetwarzał Twoje dane zwykła (niewrażliwie). Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez Administratora w celu: zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa w związku z zawarciem umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem Podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest: Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) w celu zawarcia i wykonania umowy Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) w celu prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora3. Okres przechowywania danych osobowych.Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą powstać w związku z zawartą umową pomiędzy Tobą a Administratorem, chyba że przepisy prawa określają dłuższy czas przez jakie powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas Twoje dane będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach.4. Odbiorcy danych osobowych.Twoje dane osobowe będą przekazywane: firmom dostarczającym usługi IT dla Administratora, firmom prawniczym, firmom kurierskim, firmom zajmującym się obsługą reklamacji i gwarancji towarów sprzedawanych przez Administratora, firmom księgowym. Powyższe firmy przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, - prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane do innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora, jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Tobą.

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dan kontaktowe podane w pkt 1).Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencja nie podania przez Ciebie danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy z Administratorem. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.Przysługuje ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa.

Transport

Transport rozpatrywany indywidualnie
w zależności od potrzeb.

Montaż

Profesjonalny montaż wanny w Państwa domu lub ogrodzie.

Serwis

Opieka i doradztwo serwisowe najwyższej jakości.